Tyck till: Hur ska vi göra med skadat träd vid parkeringen?


Den tunga snön som föll i november gjorde så att stora grenar bröts av på två träd i parkeringens sydvästra hörn. En arborist var här och tog bort grenar som riskerade att falla och de lämnade också större stockar kvar på platsen (de ska bli död ved för att främja den biologiska mångfalden). Arboristen ville ta ner träden då de inte kunde garantera att de inte skulle försvagas av skadorna och falla vid nästa extrema snö/vindbelastning. Men arboristen sa också att träden skulle kunna stå i 50 år till. Som styrelsen skrev i senaste nyhetsbrevet så vill vi informera om träden här och bjuda in alla medlemmar att tycka till om vad som ska hända med dem.

Om oturen skulle vara framme och en gren/ett träd faller och skadar en bil så blir det ett försäkringsärende för bilägaren, vilket såklart skulle vara mycket beklagligt. Men det är också en risk som finns så länge vi har träd nära vår parkering, även för andra träd än de här som är skadade.

Träden ger också oss i föreningen stora värden, dels estetiskt och genom att främja hälsa och livskvalitet. Sen bidrar de också med många fler ekosystemtjänster genom att de exempelvis reglerar det lokala klimatet och hjälper till att sänka temperaturen i kvarteret vid värmeböljor, ger skugga vid uteplats och parkering, dämpar buller från Rusthållarvägen och sophämtning, de är viktiga för dagvattenhantering, de renar både luft och vatten och är viktiga för biologisk mångfald (särskilt så här gamla träd). Bagis/Sthlm förlorade mycket trädvolym i snöovädret så det känns angeläget att spara det som går. Klimatanpassning och biologisk mångfald är också växande frågor för Stockholms Stad som nyligen tagit fram handlingsplaner för dessa områden där det står att träd (särskilt äldre) ska bevaras. Om äldre träd ändå innebär en allvarlig risk så finns åtgärder som är bättre än att bara fälla trädet som t ex att göra en trädruin.

Vi tyckte arboristen sa att det var kanadensisk lönn men tycker vid en googling att det ser mer ut som rysk lönn, och de är gamla, säkert 70 år. Kanske planterades de när området byggdes. Det finns en rad med flera såna träd längs med staketet på parkeringens sydsida.

Styrelsen har ingen samlad åsikt i frågan men vill att alla medlemmar ska få tycka till och känna sig informerade och delaktiga innan en eventuell åtgärd. Mejla gärna synpunkter till styrelsen@gastfriheten.se

Det finns också en tråd med kommentarer i BRF Gästfrihetens Facebook-grupp >>