Parkeringen

parkeringen

Gästfrihetens parkering renoverades hösten 2008 och består av 43 parkeringsplatser med tillhörande elstolpe. Utöver dessa finns det två garage, samt ett antal fria platser som kan användas som gästparkering.

Är du intresserad av att hyra garage eller en p-plats på vår parkering?
Vår kö är till för de boende i föreningen. Man ställer sig i kön via vår förvaltare  NABO:s kundsida >>