Senaste nytt från styrelsen

Hej granne!

Tack för en trevligt möte och umgänge på städdag. Då vi står inför fasad- och dräneringsprojekt gjordes inga större insatser för förbättrad utemiljö.

Men vi fick en fin möjlighet att komma ut och ses och kanske även få ett ansikte på oss i styrelsen.

Presentation ny styrelse

Föreningen fick i våras en ny styrelse som har konstituerat sig, fördelat roller och ansvar.

Här har ni oss.
Ordförande: Hanna Boije
Vice ordförande: Tomas Nyman
Sekreterare: Alexander Strand
Ledamöter: Ida Wallin, Ewa Cederblad, Egga Giannini, Kristina Larsson
Suppleanter: Kjell Johansson, Henrik Tengberg
Vi i styrelsen tackar för förtroendet!

Problem stamstopp
Vi har trots relining och spolning haft problem med stamstopp. Det är jättetråkigt när detta inträffar och vi ber alla boende att tänka på sina grannar. Spola inte ner sådant som inte hör hemma i toaletten, rensa vattenlås minst 2 ggr/ år, torka alltid ur stekpannor innan du diskar dem, vid fritering eller liknande häll över oljor i förpackning för att sedan slängas i hushållssoporna.
Vi följer upp det inträffade med filmning av rören och väntar svar på vad som kan ha orsakat senaste stamstoppet.

Status projekt fasad/ dränering/ fönster
Såsom projektet fortskrider ser det ut som att starten kommer ske april 2020. Vi har fått in anbud och sitter just nu ner för att värdera och besluta vilken entreprenör vi ska anlita.

Soprum
Det har förekommit att boende har lämnat grovsopor i soprummet. Detta är sådant som vi alla medlemmar får betala för då det blir straffavgifter vid upphämtning. Har du farligt avfall kan detta lämnas i återvinningsstationen i centrum. För sånt som inte kan sorteras i våra kärl får en själv ansvara för förvaring tills vi har container på plats i samband med städdagen 2 ggr/år eller sortera på annan plats.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen, oktober 2019