Ingen parkering på gården

Hej! 

Har man anlitat hantverkare så är det viktigt att informera om att man inte får parkera bilen på gården, utan endast på- och avlastning får ske.  Detta är viktigt då det måste vara fri väg för utryckningsfordon, färdtjänst och liknande. 

Vänliga hälsningar, 
Styrelsen, januari 2021