Våra trädgårdsytor

Rabatter, träd och grönytor

Föreningen ansvarar för att långsiktigt vårda och utveckla våra gemensamma trädgårdsytor med syfte att gynna den biologiska mångfalden och skapa en trivsam utemiljö för oss alla. Våra grönytor fyller även en viktig funktion för att sänka temperaturen varma sommardagar och öka förmåga att ta emot stora skyfall.

Föreningen har ett flertal bärbuskar och fruktträd som ger fint med skörd som räcker till alla. På stora gården hittar du bland annat äppelträd, plommonträd, körsbärsträd, vit-, röd- och svartvinbärsbuskar samt rabarber.

Odlingsyta i pallkragar

Intill port 143 yta för gemensam odling i pallkragar inom kort finnas tillgänglig.

En rikare trädgård för biologisk mångfald

Våra trädgårdar behöver insekter och andra småkryp för att få hjälp med pollineringen så att exempelvis våra fruktträd och bärbuskar utvecklas ordentligt. Humlor och andra bin lever på nektar och pollen från blommor och eftersom de besöker så många blommor och så ofta, är de bland de effektivaste pollinatörerna som finns i vår trädgård.

Läs mer om hur vi gynnar den biologiska mångfalden på:

Rikare trädgård

Trädgårdsgruppen

Trädgårdsgruppen består av ett antal engagerade medlemmar som fungerar som ett stöd i föreningens arbete med att gynna den biologiska mångfalden och skapa en trivsam utemiljö för oss boenden.

Intresserad av att delta?

Kontakta Anna Granström, telefon: 0706-63 31 10.