Sopor & källsortering

Vi har en ny och modern sopsortering som gör livet enklare. Alla fraktioner kan sorteras i vårt system inklusive matavfall.

sopor

Hushållssopor:

Slängs i behållaren för hushållssopor på parkeringsplatsen. Som du ser ovan finns det hela 6 luckor för detta. Hushållsoporna är det som blir över efter att du har sorterat ut förpackningar och matavfall…

kompost

Matavfall:

Komposterbart matavfall slängs i avsedda papperspåsar som läggs i den särskilda behållaren vid parkeringen.
Papperspåsarna hämtar man gratis i tvättstugan. Denna behållare öppnar du med samma nyckel som du använder till tvättstugan. Tänk på att fulla papperspåsar med blött innehåll lätt går sönder. Transportera gärna full påse i en hink på vägen till sopstationen.

Källsortering:

kartong

Övriga sopor sorteras i sophuset och i kärlen precis bredvid sophuset.
Kartong, glas, batterier och ljuskällor sorteras i behållare inne i sophuset.

plast_tidningar_metall

Plast, tidningar och metall sorteras i kärlen utan för huset.
Julgranar och elektronikskrot kan inte sorteras. Den boende ansvarar själv för att detta tas till en återvinningscentral.

Till både matavfallsbehållaren och sophuset går samma nyckel som till tvättstugan.

Städdag: Viktor och Jonathan framför containernGrovsopor:

För grovsopor tar vi hit en container vid ett par tillfällen per år i samband med städdagar vår och höst.  I samband med detta hyr vi också ett släp med vilket vi fraktar bort elskrot och annat som inte får slängas i grovssopscontainerna.

Farligt avfall:

Har du miljöfarligt avfall eller skrymmande avfall gör du bäst i att köra det själv till Östbergas återvinningscentral >>
Läs mer om återvinning och källsortering på Stockholm stads hemsida >>