Trivselregler

oväsenTider då det ska vara Tyst:

Sön-Fred    22.00-06.00

Fred-Sön     24.00-09.00

Under dessa perioder ska det inte finnas störande ljud för dina grannar som hög musik, renoveringsarbetet m.m.

Använd det sunda förnuftet vad det gäller borrande osv. på kvällstid.

Detta för att alla ska trivas!

Har du problem med störande grannar?
Gå och knacka på och prata med dem!