Styrelsen

Här Brf Gästfrihetens styrelse för 2024/25. Styrelsen valdes vid ordinarie föreningsstämma i maj 2024.

Vill du kontakta styrelsen är det enklast att skicka e-post till styrelsen@gastfriheten.se.

Ordförande
Gabriel Edvardsson

Sekreterare
Martin le Grand

Ledamöter
Christina Sundqvist
Sven Viil
Anna Granström
Louise Hallman
Simon Sani

Suppleanter
Annika Ekström
Maria Suarez
Jonas Nygaard
Johanna Lindbäck
Stina Lindskog
Ellen Neij

Ordinarie revisor
Kristina Larsson, Revisor, Epost: revisor@gastfriheten.se
Per Engzell, Auktoriserad revisor

Ersättare revisor
Mats Lindblad

Valberedningen:
Kontakta valberedningen: valberedning@gastfriheten.se
Hanna Boije, Ylva Edling och Maria Kristensson.