Styrelsen

Här Brf Gästfrihetens styrelse för 2023/24. Styrelsen valdes vid ordinarie föreningsstämma i maj 2023.

Vill du kontakta styrelsen är det enklast att skicka e-post till styrelsen@gastfriheten.se.

Ordförande
Daniel Larsen Fredriksen

Sekreterare
Ellen Neij

Ledamöter
Christina Sundqvist
Martin le Grand
Gabriel Edvardsson
Gustav Grändeby
Sylvia Åkerlund

Suppleanter
Annika Ekström
Ellen Sundberg
Maria Suarez

Ordinarie revisor
Mats Lindblad, Revisor, Epost: revisor@gastfriheten.se
Per Engzell, Auktoriserad revisor

Ersättare revisor
Kristina Larsson

Valberedningen:
Kontakta valberedningen: valberedning@gastfriheten.se
Hanna Boije och Signe Liden