Att tänka på när du grillar

Grillning

  1. Använder du koleldad, eller gaseldad grill måste den vara uppställd minst 5 meter från föreningens hus.
  2. Grillning med koleldad eller gaseldad grill får alltså inte ske på balkong. Vill du absolut grilla på balkong får du använda elgrill, men se till att oset från grillen inte stör dina grannar.
  3. Lämna inte grillen obevakad. Gäller även efter att du använt grillen. En övergiven glödhet grill kan bränna både vuxna och barn!
  4. Du ska alltid kunna släcka grillens snabbt – ha därför alltid vatten tillgängligt i en hink bredvid grillen.
  5. Vid stark vind bör du se till att vinden inte blåser in rök i huset. Rök kan orsaka besvär och i värst fall kolmonoxidförgiftning.
  6. Var försiktig med tändvätska! Den orsakar ett mer svårkontrollerbart brandförlopp. Välj hellre tändrör, tändklossar, tändpapper eller el-tändare. Använd aldrig t-sprit som tändvätska – det är livsfarligt eftersom flaskan kan explodera.

Fyra viktiga brandsäkerhetsregler

  1. Ställ inget brännbart eller utrymningshindrande i trapp eller källargång. Ex. barnvagnar, cyklar, skohyllor, dörrmatta o.s.v.
  2. Se till att branddörrarna ner till källargångarna hålls stängda.
  3. Ej tillåtet att förvara brandfarliga vätskor så som bensin o dyl. i källare.
  4. Inga motorfordon i cykel- och barnvagnsrum.