Tvättstugan

TvättstuganÖppettider: 07:00-22:30 alla dagar.

Tre uppsättningar maskiner finns, med en bokningstavla för respektive uppsättning.
Maskinerna nyttjas i 3-timmarspass.

07:00-10:00
10:00-13:00
13:00-16:00
16:00-19:00
19:00-22:00

30 minuter efter sista passet bryts strömmen.

För respektive tvättpass gäller att:

-Tvättgrupper som inte är bokade vid början av ett tvättpass kan nyttjas av vem som helst under hela det tvättpasset.
-Tvättgrupper som är bokade, men inte tagits i bruk inom 30 min från passets början, kan nyttjas av vem som helst under resten av tvättpasset. Obs! Detta innebär att en bokning blir ogiltig om maskinerna inte tas i bruk inom 30 minuter från passets början.


Saknar du bokningslås till tvättstugans bokningssystem?

Behöver du ett nytt bokningslås? Mejla styrelsen@gastfriheten.se för att göra en beställning, vi behöver följande uppgifter av dig:

  • namn
  • personnummer
  • lägenhetsnummer
  • telefonnummer

Lägenhetsnumret finns på din ytterdörr längst upp till höger. Observera att det är ett tresiffrigt nummer, inte detsamma som finns i folkbokföringsregistret. I de fall fyra siffror står på dörren och den första är en nolla så ska nollan tas bort för att få lägenhetsnumret.

När du inkommit med ovanstående uppgifter kommer en beställning att skickas till Söderlås, som sedan kontaktar dig när du kan hämta ut bokningslåset. Du betalar i samband med utlämnandet.

Har du fler frågor är du välkommen att kontakta styrelsen.