Att tänka på vid renovering av lägenhet

JAG VILL BYGGA OM, HUR SKA JAG GÅ TILLVÄGA?

Ska du bygga om i din lägenhet är det viktigt att först kontakta styrelsen för att säkra att ombyggnationen är godkänd. Enligt våra stadgar behövs detta godkännande vid planering av väsentlig förändring av lägenheten. 

Så, vad betyder då en “väsentlig förändring” av lägenheten? Bostadsrättsinnehavaren får inte utan styrelsens tillstånd utföra förändringar som innefattar: 

 • Borttagande av väggar, detta inkluderar både bärande och icke bärande väggar
 • Ändra befintliga ledningar för avlopp, värme, vatten, gas eller ventilationskanaler
 • Samt samtliga förändringar som kräver bygglov. 

Enklare renoveringar av lägenheten, såsom målning, omläggning av golv eller utbyte av köksinredning, kräver inget godkännande av styrelsen. Men till exempel golvläggning ska ske korrekt med ljuddämpande matta under. Som bostadsrättsinnehavare är det ditt ansvar att hålla lägenheten i gott skick. 

Renovering av lägenhet ska ske fackmannamässigt och eventuella framtida problem som kan uppkomma som följd av renoveringen kan du som bostadsrättsinnehavare hållas ansvarig för, även om styrelsen gett tillstånd. Du är även ansvarig för de personer du släpper in i fastigheten för att utföra arbete för din räkning. 

Generella förhållningsregler vid renovering av lägenhet: 

 • Renoveringen måste vara fackmannamässigt utförd av auktoriserat företag. 
 • Material får inte förvaras i trapphus, på gården eller i andra gemensamma utrymmen. 
 • Byggavfall ska transporteras bort så snabbt som möjligt. 
 • Kommunicera ut till berörda grannar i god tid att: 
  • Renovering sker
  • Tidsramar för renoveringen och när extra högljudda aktiviteter kommer ske
  • Om vatten eller el behöver stängas av 
 • Om avstängning av vatten eller el krävs ska även förvaltaren meddelas.
 • Arbete ska ske inom rimliga tider, förslagsvis mellan 8-17 på vardagar. 

Se stadgar §10-13 för mer information om bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter. 

Vid kontakt med styrelsen ska följande uppgifter medfölja: 

 • Namn
 • Adress, inkl lägenhetsnummer
 • Sammanfattande text vad renoveringen avser
 • Eventuella ritningar, tekniska underlag och godkännande
 • Period för renovering 

Ansökan om tillstånd för väsentlig renovering skickas till styrelsen@gastfriheten.se