Frågor och svar om dräneringsprojektet

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna om dräneringsprojektet som förväntas påbörjas i oktober 2023 och pågå i omkring ett år.

Hittar du inte din fråga?

Ställ just din fråga i frågeformuläret längst ned på sidan. Styrelsen återkommer till dig med svar så snart som möjligt.

Frågor och svar, dräneringsprojektet

Vilket företag sköter dräneringen?

Vi har handlat upp entreprenören Frank & Skyttberg för att utföra dräneringen. Vi anlitar Peter Edström från Nabo som projektledare för dräneringen.

Vilka arbeten ska utföras i vårt dräneringsprojekt?

Marken kommer grävas upp runt alla hus för att dränera och isolera grunden och åtgärda de skador som uppstått. Vi kommer också separera dagvatten från spillvattenledningar och gräva ner regnvattentankar. Vi kommer också göra viss  upprustning av gården med nya cykelställ med mera.

Kommer jag ha tillträde till förråd, tvättstuga, cykelrum under dräneringen?

Dräneringen kommer att genomföras ett hus i taget. Vi försöker välja ordning så att det inte pågår grävning på innergård och uteplatser under sommaren. För tillträde till våra trapphus och källare under dräneringen kommer ”spångar” att läggas ut. Källartrapporna kommer antingen att lagas eller gjutas om i sin helhet. Just när det arbetet utförs kommer tillgängligheten via dem att vara begränsad. Medlemmarna kommer att ha tillgång till tvättstuga och förråd under hela dräneringen.

Vad händer med min egna plantering?

Vid projektets start kommer styrelsen tillsammans med entreprenören att gå igenom växtlighet, buskar och träd för att se över vad som kan sparas (jordslås och sedan återplanteras). Om ni har egna planteringar som ni sköter om, kontakta styrelsen så har vi en dialog om detta.

Min cykel brukar stå parkerad utanför huset, vad gör jag med den?

När grävarbeten pågår vid just ditt hus får du parkera din cykel på annan plats, till exempel vid något av de andra husen, eller ställa ner den i cykelrummet under tiden. Under projektet kommer markmassor behöva förvaras på vår mark och därför ber vi er att hålla vår mark/gård så fri som möjligt från saker.

När ska det grävas runt mitt hus?

Grävarbeten startar på U-husets innergård tidigast den 16 oktober. Därför vill vi att ni flyttar cyklar och andra saker som står vid byggnaden innan dess. På städdagen söndag 15 oktober kommer vi tillsammans se till att det är undanplockat vid U-huset. En tidsplan för hela projektet kommer att presenteras för er i samband med byggstarten.

Kommer dräneringsarbetet bullra?

När grävning pågår vid ditt hus så kommer det att låta. Arbeten kommer att utföras vardagar 7.00 till senast 18.00. Störande arbetsmoment (borr-/bilningsarbeten) får ej förekomma före kl 8 eller efter kl 16. Vi hoppas på er förståelse för de olägenheter arbetena kommer att utgöra för er.

Kommer föreningslokalen gå att använda under dräneringen?

För att hålla kostnaden nere i dessa tider med höga räntor, höga energi-/materialkostnader med mera har vi beslutat att låta entreprenören ha sin etablering i vår föreningslokal. Vi hoppas på er förståelse för detta.

Styrelsen är i kontakt med andra föreningar för att undersöka möjligheten för våra medlemmar att hyra deras lokal under tiden dräneringsarbetet pågår och återkommer med information när vi fått svar.

Vad gör jag av mina utemöbler under dräneringsarbetet?

Har du utemöbler som inte får plats i ditt källarförråd så kan du kontakta styrelsen för hjälp med förvaringen.

<< 1 >>


Ställ din egen fråga

Hittar du inte svaret på din fråga på sidan. Skriv till oss så återkommer vi med svar inom kort:

Frågor och svar, dränering