Här har vi samlat de vanligaste frågorna mäklare brukar ställa till styrelsen.

Svaren är uppdaterade november 2023.

/Daniel Larsen Fredriksen
Ordförande, BRF Gästfriheten


Mäklarservice

Brf Gästfriheten använder Nabos tjänst Mäklarservice. I portalen får du som mäklare tillgång till all information du behöver om föreningen: Andel av årsavgift, nettoskuldsättning och medlemskap. Dessutom kan du hämta mäklarbild och relevanta dokument om bostadsrättsföreningen inför en försäljning och skicka in information när bostaden är såld på samma plats och få digitalt besked om medlemskapet.

Mäklarservice, Nabo

Avgiften

 • Förväntas några större avgiftshöjningar det närmaste året/åren?
  Svar: Ja, avgiften förväntas höjas under 2024.

Bredband/telefoni

Vilken leverantör levererar:

Internet?
Svar: Ownit (ethernet 250-1000 mbit), 250 mbit är inkluderat i månadsavgiften via gruppavtal.

Tv?
Svar: Comhem (kabel-tv och digital-tv via tv-jack)
Kan även beställas ip-tv från Ownit.

Telefoni:
Välj leverantör själv. Går också att köra ip-telefoni via ComHem (kabel-tv-jack) och Ownit (ethernet-jack).

Hyresrätter

 • Hur många hyresrätter finns i föreningen?
  Svar: 2 st.
 • Har de nyligen renoverats?
  Svar: Nej, 1994.

Lån

 • Använder föreningen Progressiva avskrivningar eller Linjära avskrivningar?
  Svar: Linjära, progressiva är inte längre tillåtna.
 • Hur stora lån har föreningen?
  Svar: I samband med pågående projekt kommer våra lån öka successivt under 2024 till totalt ungefär 2022 miljoner.

Förråd

Varje lägenhet har tillgång till två källarförråd, ett lite större och ett lite mindre. Om boende behöver tillgång till ytterligare förråd finns det en intern kö för det.

Parkerings­platser

 • Finns det lediga parkerings­platser?
  Svar: Nej, kö.
 • Vad är månadskostnaden?
  Svar: 350 kr, el 30 kr.
 • Finns det garage?
  Svar: Ja, 2 stycken. Kötid.

Renovering/underhåll

 • Planeras fasadrenovering?
  Svar: Ja troligen under 2025.
 • Vilket underhåll är genomfört i närtid?
  Svar: Trapphusen renoverades 2021, installation av cykelliftar 2022. Dränering av samtliga hus pågår 2023–2024.

Spolning och filmning av samtliga stammar och relining av huvudstammarna i L- och I-huset. Byte av termostater på alla element.

Isolerat tak.

Stambyte/spolning

 • När gjordes stambyte?
  Svar: 1994 samt relining av I och L-huset 2017-2018
 • När utfördes stamspolning senast?
  Svar: 2017

Tomträtt och tomträttsavgälden

 • Har tomträttsavgälden skrivits om?
  Svar: Ja, nytt avtal from 2023
 • Äger föreningen marken eller upplåts den med tomträtt?
  Svar: Tomträtt

Vem kan köpa/äga

 • Godkänner ni juridisk person (företag) som köpare av bostadsrätt?
  Svar: Både fysisk och juridisk person kan beviljas medlemskap. Juridisk person får vägras medlemskap.
 • Kan barn äga en del av bostaden?
  Svar: Föreningen har inte någon uttalad regel om delat ägande. Föreningen innehar idag bostäder där delat ägande förekommer. Föreningen har dock enligt stadgarna rätt att vägra medlemskap till någon som förvärvat andel i bostadsrätt, om denne inte är maka/make eller sambo.

Överlåtelse

 • Vem betalar överlåtelseavgiften?
  Svar: Köparen
 • Hur hög är överlåtelseavgiften?
  Svar: Den får vara högst 2,5 %.
 • Vem betalar pantsättningsavgiften?
  Svar: Pantsättaren
 • Hur hög är pantsättningsavgiften?
  Svar: Den får vara högst 1 % av basbeloppet för tidpunkten.