Spolning av stammar

Som en del i underhållet av våra fastigheter påbörjas nu arbetet med spolning och inspektion av avloppsstammarna i samtliga lägenheter i våra tre fastigheter.

Vi kommer även att byta ut huvudstammarna i bottenplattan i L-huset (Rusthållarvägen 135-143) och I-huset (Rusthållarvägen 145-153) under hösten.

Entreprenören Tepac som fått i uppdrag att utföra detta kommer att sköta all information ut till oss medlemmar och informerade redan innan sommaren om spolning av stammar. 

Uppdatering september 2017: 

Arbetet med att byta ut/renovera huvudstammarna i bottenplattan i L-huset (Rusthållarvägen 135-143) och I-huset (Rusthållarvägen 145-153) pågår för fullt och kommer fortsätta under hösten. Spolning av alla stående stammar är genomfört.