Utebliven städdag – Container 17/4 – 20/4

På grund av den rådande situationen med coronaviruset kommer vi inte att genomföra någon gemensam städdag.
Om läget ändras kan vi eventuellt genomföra något gemensamt för vår utomhusmiljö närmare sommaren.
Vi skjuter därmed även fram cykelrensningen som genomförs gemensamt vid städdag.

Vi kommer dock ha en container fredag 17/4 till måndag 20/4 för den som har behov av att slänga grovsopor.
I containern får man endast slänga grovsopor, dvs. allt förutom farligt avfall, glödlampor och elektronik

Vänliga hälsningar
Styrelsen, april 2020