Vindarna får ny isolering

En hopknycklad papperstuss
Isoleringen är gjord av returpapper

Nu har vi kommit en bra bit in i arbetet med att tilläggsisolera våra vindar. Två av tre huskroppar har fått ett extra lager värmande isolering på vinden. Snart påbörjas arbetet i det sista huset.

Föreningen har valt en miljögodkänd isolering gjord på returpapper som ska minska läckaget av värme från våra hus. Syftet är att spara energi och skapa en jämnare innetemperatur. Arbetet beräknas vara helt klart i början av mars.

Hos leverantören Icell kan man läsa mer om arbetet på våra vindar ›