SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN

Hej granne!

Cykelförråden och hur vi optimerar dem
I vår förening är det många som cyklar, det blir även allt vanligare med elcyklar och lådcyklar som är mer utrymmeskrävande och stöldbegärliga. Många boende hör därför av sig och tycker cykelrummen fungerar dåligt då de är för fulla. Vi håller på att se över hur cykelrummen kan fungera bättre men vi tror att förvaringen där behöver begränsas till ”aktiva” cyklar. Om du vet med dig att du har en cykel i cykelrummet som inte används, som väntar på framtida reparation eller försäljning, så vill vi uppmana dig att inom det närmsta året hitta en annan förvaringslösning, t ex i det egna förrådet istället. Mer info om alternativa lösningar för cykelrummen kommer från oss längre fram. 

Var noga med levande ljus 
Det börjar lacka mot jul vilket ju inte minst märks i föreningens alla julpyntade fönster, så fint att se! Med juletid kommer också tända ljus. Som vanligt så här års vill vi påminna om att kolla brandvarnare i alla lägenheter, se till att de har nya batterier! Och förstås, var noga med att inte lämna brinnande ljus. Vi skickar också med en extra påminnelse om att hålla det tomt från barnvagnar, sparkcyklar, skor och annat i trapphusen, då detta är vår primära utrymningsväg. 

Vi byter förvaltare! 
Efter årsskiftet kommer vi att ha en ny förvaltare av vår förening. Vi har skrivit kontrakt med Nabo (nabo.se) och ser fram emot att få börja samarbetet från och med 1 januari. Mer information från Nabo kommer att komma till alla boende, rörande exempelvis hyresavier och annat. 

Dörrar som åtgärdas efter miss
I samband med renoveringen av trapphusen monterades dörrstoppar felaktigt på ett antal dörrar istället för på golvlist. En besiktning av säkerheten på de dörrar det gäller är gjord av en brandingenjör och föreningen kommer att få avdrag på slutfakturan för denna miss. De dörrar det gäller åtgärdas inom kort.  

Nytt staket utanför I-huset
Tack vare fint initiativ från boende har vi numera ett stiligt staket längs parkeringen. Staketet har byggts för att öka trivseln och få en lite mer inramad och mysig gård utanför I-huset. 

En fridfull adventstid och en riktigt god jul önskar vi!  
Styrelsen, december