Den 22 oktober är det dags för höstens städdag!

Teckning m,ed två små figurer som bär en kratta.Lördag 22 oktober är det dags för höstens städdag.  Vi samlas kl 10:00 vid vår föreningslokal och börjar med utdelning av arbetsuppgifter.

Kl 13.00, när vi är färdiga, blir det korv, kaffe och kaka. Oömma kläder är att föredra. Bland arbetsuppgifterna finns både städning och målning.

Tänk på det här innan städdagen:

RENSNING CYKEL- OCH BARNVAGNSFÖRRÅD:
På städdagen rensar vi cykelrummen och barnvagnsförråden. Märk därför upp era cyklar och barnvagnar ordentligt, med lägenhetsnummer eller namn. Det är bara cyklar och barnvagnar som används regelbundet som ska stå i cykel/barnvagnsförråden, sådant som inte används ska förvaras i eget förråd.

CONTAINERN – DAGS ATT SLÄNGA ERA GROVSOPOR!
Container kommer finnas på plats från fredag 21 oktober. Släng gärna under lördagen.

EL-AVFALL OCH FARLIGT AVFALL – MÅSTE SLÄNGAS INNAN STÄDDAGEN BÖRJAR!
Elavfall, färg och annat som räknas som miljöfarligt lämnas bredvid containern och forslas bort med bil under städdagen så se till att lämna det avfallet innan vi börjar städa klockan 10.00.

Väl mött på städdagen!  /Styrelsen