Trapphusrenovering

Vi i styrelsen är glada att berätta att vi ska få fina trapphus!

Vi kommer innan sommaren påbörja trapphusrenovering. Styrelsen har tecknat avtal med Stork Housing för denna renovering. Det är ett projekt som kan ske parallellt med projektet byte av del av stam i U-huset. Det större projektet kopplat till fasad och fönsterrenovering kommer genomföras längre fram efter att dessa projekt avslutats.

Under trapphusrenoveringen kommer golven djuprengöras och poleras, väggar repareras och tak, väggar, dörrfoder och insida fönster målas. Det är ett välbehövlig renovering som ligger som nästa åtgärd i underhållsplanen. Projektet kommer sträcka sig från v. 20- 35. Men man berörs endast under en del av perioden (ca 2 veckor) i ens egna trapp utöver slutfixet där alla trapphus berörs för att få det sista på plats. Inga barnvagnar, växter eller annat får finnas i trapphusen när renoveringen sker. Renoveringen kommer starta enligt nedan ordning. 


I-huset port
Vecka 20-23147 & 149

151 & 153
 

L-huset port
Vecka 23-25133 & 135

137 & 139
 Vecka 25-29141 & 143U-huset port

121 & 123
Vecka 29-32125 & 127

129 & 131

Ovan tidplan är ungefärlig. Mer detaljerad tidsplan kommer och Stork Housing kommer kommunicera via anslag i trapphusen.

Har du några frågor eller funderingar, kontakta styrelsen@gastfriheten.se eller vid frågor om projektet går det bra att maila: info@storkhousing.se

Vänliga hälsningar

Styrelsen