Björk tas ner på måndag 18 mars

Vi måste tyvärr informera er om att en björk mellan U- och L-huset behöver tas ner. Det är den björk som är längst ut mot gångvägen och närmast brunnen. Vi har tillsammans med vår projektledare och entreprenören undersökt varje möjligt alternativ men ser att alternativen istället innebär att vi riskerar fler träd än bara ett. Och att inte byta rör och brunn innebär stor risk för haveri på avloppsledningen vilket i så fall skulle göra att björken kanske ändå behöver tas ner akut inom en snar framtid. Röret som går under lönnen är däremot i bättre skick och kan relinas.
Entreprenören vill ta ner björken nu på måndag 18 mars. Den är ju väldigt stor så den kommer tas ner bit för bit. Vi har tänkt spara en bit av stammen på vår mark som en faunadepå, död ved är toppen för insekter och andra småkryp och den biologiska mångfalden. Sen undrar entreprenören om vi har boende som vill ha bitar av stammen, hör av er till oss i så fall.
Vi i styrelsen vill att ni alla ska känna er informerade när en sån här tråkig sak behöver göras. Känn er fria att ställa frågor. Vi vill också säga att det finns en plan för att plantera fler träd på vår mark 🌳
// Styrelsen