Kallelse till stämma

Information från styrelsen med anledning av ordinarie föreningsstämma och corona

Snart är det dags för vår föreningsstämma. Enligt stadgar ska ordinarie föreningsstämma hållas senast den 31 maj. 

På grund av rådande corona-pandemi har Riksdagen infört en särskild, tillfällig, lag som gör det möjligt att poströsta inför stämman, i stället för att närvara personligen. Poströstning är genom lagen möjligt oavsett vad som annars anges i lag och i föreningens stadgar. 

Vi kommer att kalla till stämma, eftersom styrelsen måste göra det enligt lag. Med hänsyn till rådande pandemi ber vi er dock att inte närvara personligen, utan att istället utnyttja möjligheten till poströstning. Detta för att minska smittspridningen så gott det går inom vår förening, och ta hänsyn till varandra.
Du poströstar genom att skriva ut dokument “Röstblankett” här nedan. Se närmare instruktioner och information på själva blanketten.

Är det så att du inte har möjlighet till att skriva ut, hör av dig så hjälper vi dig. Är det även så att du inte har möjlighet att posta blanketten på angiven plats så kan vi vara behjälpliga med det likväl. Hör då av dig till alex_strand@outlook.com

Vi har valt att inte lämna några förslag från styrelsen i år, eftersom det inte finns möjligheter till en öppen diskussion på stämman. Skulle det dyka upp saker som inte kan anstå till nästa årsstämma är det möjligt att ha en extra stämma. Vi följer situationen angående corona-pandemins utveckling och återkommer med mer information, om det blir aktuellt. 

Har du frågor med anledning av detta, hör av dig till oss i styrelsen på styrelsen@gästfriheten.se