Märk ditt förråd senast 1 oktober

Styrelsen önskar få en bättre överblick över lediga förråd i samtliga hus, för att inom kort kunna erbjuda ett bättre kö-system.

Märk därför senast den 1 oktober upp de förråd du nyttjar med namn, lägenhetsnummer och mejladress. Märk även upp extra förråd om du hyr ett sådant.

Förråd som efter den 1 oktober fortfarande saknar märkning kommer att tömmas.