SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN

Hej granne!

Årets föreningsstämma ägde rum 26 maj, där vi för andra året i rad genomförde stämman med hjälp av poströstning. för att undvika att samlas i större grupp. Vi fick en ny styrelse, den har nu konstituerat sig, fördelat roller och ansvar. Här har ni oss: 

Ordförande: Kristina Larsson
Vice ordförande: Egga Giannini
Sekreterare: Ellen Neij
Ledamöter: Frida Engström, Christina Sundqvist, Gabriel Edvardsson, Daniel Larsen Fredriksen
Suppleanter: Elliot Edberg, Olle Rehnqvist

Vi i styrelsen tackar för förtroendet!

Till stämman hade en motion om installation av laddstolpar kommit in, och mötet beslutade att anta motionen. Tidsnöd och strulande mejl gjorde att vi i styrelsen inte hann bereda motionen innan den stadgeenligt behövde gå ut för omröstning, vi ber om ursäkt för detta. Vi kommer därför att arbeta vidare med förslaget om laddstolpar och se över när och hur vi har möjlighet att genomföra denna investering.

Status pågående projekt 
Renoveringen av trapphusen är i full gång och beräknas vara färdigt i slutet på augusti. Förutom ny tidsenlig färgsättning av våra gemensamma utrymmen får vi även nya dörrmattor, trappregister och nya dörrstoppar. 

I juni och juli kommer även sopskåpsdörrar, källardörrar, garagedörrar, svanhalsar och smidesräcken utomhus målas och få en välbehövlig uppfräschning. De kommer målas i kulörer som är framtagna av en färgkonsult som fått i uppdrag att hitta husets originalfärger. Det kommer alltså bli en annan färg än nuvarande, sockeln kommer målas i en mörkare grå färg än den har idag när det är dags för fasaden. Konsulten har tagit fram färgkartor för hela exteriören och dessa kommer även användas vid fasadrenoveringen längre fram. 

Viktigt att inga cyklar låses fast i smidesräcken under den tid arbetet pågår. 

Gruppavtal Ownit bredband
Vi har tecknat gruppavtal med Ownit bredband för alla medlemmar. Vi kommer alla få 250 mb/s och en egen fiber och inte vara kopplade som idag, via söderbysjön. Datum är inte satt men prel from september. Ni som redan i dag har Ownit behöver inte göra någonting. Ni som har comhem behöver själva avsluta ert abonnemang där. Mer information kommer snart finnas på vår hemsida och ownit kommer skicka ut info. Bredband kommer vara inkluderat i månadsavgiften och medför inte någon avgiftshöjning. 

Ny arbetsgrupp för fler och bättre cykelplatser
Föreningen har idag ett antal rum för förvaring av cyklar. Flera är trots årliga rensningar proppfulla av cyklar i varierande skick. Rummen är devis svåråtkomliga med branta trappor och tunga dörrar som hinder. Nu kommer en arbetsgrupp se över möjligheten för mer effektiva och bra lösningar för cykelförvaring då vi ser att behovet kommer öka framöver.

Hör av dig till Maria Suárez mariasuarez.ms14@gmail.com om du vill vara med i arbetsgruppen. 

Sist så får vi önska en riktigt härligt sommar!

Vänliga hälsningar, 

Styrelsen, juni 2021