Informaton: Juni/juli: Stamspoling, brandskydd, trädgårdar, parasoll och lokalomgörning

Hej i sommarvärmen! Här hittar ni webbversionen av vårt informationsblad för juni/juli som vi har satt upp i portarna.

Ny styrelse!

Efter vår årsstämma ser styrelsen ut så här: Kristina Larsson fortsätter som vår ordförande, Ellen Neij är sekreterare i styrelsen och våra ledamöter är följande:
Frida Engström, Egga Giannini, Gabriel Edvardsson, Daniel Larsen Fredriksen, Leo Svensson Sander. Suppleanterna heter Christina Sundqvist och Elliot Edberg.
Vi tackar för förtroendet och fortsätter arbeta för föreningens bästa. Vill du komma i kontakt med oss?
Mejla styrelsen@gastfriheten.se.

Stamspolning

För att våra stammar ska fungera på allra bästa vis har vi anlitat firman Interspol som kommer hit under vecka 35 för att spola våra stammar. Interspol aviserar i våra brevinkast om exakta tider och datum.

Tydligare rutiner för brandskydd

Eftersom vi nyligen haft en brand i ett av våra hus intensifieras styrelsens arbete ytterligare i fråga om brandskydd. Vi kommer att se över våra rutiner kring kontinuerligt brandskydd. Vi har också satt upp information i trapphusen om vad som gäller om det börjar brinna.

Gym? Ny övernattningslägenhet?

Vi har en lokal i I-huset som skulle kunna användas till många olika saker. En grupp har påbörjat arbetet med att undersöka alternativen. Det har pratats om ny övernattningslokal med dusch, bytesrum, gym, verkstad, pingis och yoga. Vill du engagera dig i gruppen?
Kontakta styrelsen!

Översyn av våra trädgårdar på G

Som vi tidigare berättat påbörjas ett intensivt arbete med dränering längsmed våra hus efter sommaren. Som en följd av detta arbete vill vi se över hur vi på bästa sätt återställer gårdarna. Vi har därför givit uppdrag till en trädgårdsarkitekt att ta fram förslag för omgörningen av våra gårdar, mer uppdateringar om detta arbete kommer i höst.

Tack…

… till alla som hjälpte till och gjorde våra cykelrum så fina! Saknar du din cykel? Då kanske den står kvar i skyddsrummet. Kontakta oss i styrelsen.

Sol och skugga
Vi påminner gärna om att föreningen har två stora parasoller till för alla boende att använda. Dess två fötter står utomhus på gårdarna men själva parasollerna förvaras i tvättstugan. Återlämna dem där när
du använt dem klart!

En riktigt skön sommar önskar vi alla boende!
/Styrelsen