Styrelsen

Här Brf Gästfrihetens styrelse för 2022/23. Styrelsen valdes vid ordinarie föreningsstämma i maj 2022.

Vill du kontakta styrelsen är det enklast att skicka e-post till styrelsen@gastfriheten.se.

Ordförande
Kristina Larsson

Sekreterare
Ellen Neij

Ledamöter
Frida Engström
Egga Giannini
Gabriel Edvardsson
Daniel Larsen Fredriksen
Leo Svensson Sander

Suppleanter
Christina Sundqvist
Elliot Edberg

Ordinarie revisor
Mats Lindblad, Revisor, Epost: revisor@gastfriheten.se
Per Engzell, Auktoriserad revisor

Ersättare revisor
Albert Martinsson

Valberedningen:
Kontakta valberedningen: valberedning@gastfriheten.se
Hanna Boije och Signe Liden