Information december: Skydda dig mot brand i jul, ta del av dräneringsinformation på anslagstavlan, gå med i föreningens Facebookgrupp och senaste dräneringsnyttJul – ljusets (och brändernas) högtid

Nu lackar det mot jul då de flesta tänder ljus i högre utsträckning än annars. Tyvärr drabbas många också av bränder under december.

Brandvarnare

Det absolut viktigaste är att du blir uppmärksammad på branden i ett tidigt skede. Du bör därför ha minst en brandvarnare hemma och se till att batterierna fungerar genom att testa den en gång i månaden.

Brandsläckare

Skaffa gärna en mindre pulversläckare. Och kontrollera bäst-före-datumet på din släckare om du redan äger en – är den äldre än tio år bör den bytas ut. Tryckmätaren (om sådan finns) ska vara i grön zon. Vänd den slutligen upp och ner fem gånger. Klart!

Brandfilt

En brandfilt är perfekt för att släcka mindre bränder, till exempel om det börjar brinna i en kastrull eller i andra fibrösa saker.

Omärkta cyklar placerade i skyddsrummet

Under höstens städdag ställdes alla omärkta cyklar ner  i skyddsrummet. Cyklarna kommer förvaras där i sex månader, alltså t.o.m. maj, innan de slängs. Om din cykel har hamnat på villovägar kan man kontakta styrelsen med en kort beskrivning av cykeln för att se om den tillfälligt förvaras i skyddsrummet: styrelsen@gastfriheten.se.

Viktig information om dräneringen anslås i trapphuset

Ta för vana att stanna till och se om ny information finns på anslagstavlan vid porten. Entreprenören Frank & Skyttberg hälsar att de kommunicerar med boende via anslagstavlan i frågor som rör dräneringen och att information kan bytas ut ofta.

Dräneringsprojektet: Senaste nytt

Dräneringen fortgår enligt plan. Som du kanske sett har det funnits mycket stenar i marken vid vissa delar av u-huset. Markmassor testas för föroreningar och stenar testas för innehåll av sulfid, då förorenade massor och sulfidinnehållande berg måste skickas till särskild mottagare. Rena massor kan läggas tillbaka. Stenarna kommer oavsett transporteras bort då de medför risker för sättningar som ger skador.

Gå med i föreningens Facebook-grupp

Du är väl med i Gästfrihetens Facebook-grupp? Perfekt om du behöver låna en luciakrona av en granne, fråga om internet ligger nere igen och så klart – ta del av viktig information som rör ditt boende. Använd QR-koden eller sök på ”Grannar Gästfriheten” på Facebook så blir du snart insläppt.