SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN

Hej granne!

Våren har varit speciell och vi har fått förhålla oss till de nya förutsättningarna vi har genom att ställa in städdag och anpassa stämman till rådande rekommendationer under Corona-pandemin. 

Presentation ny styrelse 

Föreningen fick på stämman en ny styrelse som har konstituerat sig, fördelat roller och ansvar. Här har ni oss.
Ordförande: Kristina Larsson
Vice ordförande: Ida Wallin
Sekreterare: Alexander Strand
Ledamöter: Frida Engström, Egga Giannini, Ellen Neij, Christina Sundqvist
Suppleanter: Hanna Boije, Tomas Nyman

Vi i styrelsen tackar för förtroendet!

Status projekt fasad/ dränering/ fönster

Som vi tidigare informerat kom inte projektet igång i april som var ambitionen. Detta av olika anledningar och i och med Corona fick vi dra i bromsen igen för att förstå hur detta skulle kunna påverka att gå in i ett stort projekt under en pandemi. Vi kommer ta nya tag under hösten i byggruppen med både nya och gamla medlemmar. Då vi inte står med ett akut underhållsbehov är det absolut viktigaste att förarbetet är grundligt genomfört.

Nedtagning av träd och byte del av stam i U-huset

Vi inväntar just nu ett utlåtande gällande träd som tränger in i stammar och mer precist vilka träd det gäller. Förmodat kommer dessa träd tyvärr behövas tas ner för att inte riskera framtida problem med stammar och stamstopp. 

Möjligheter för att engagera sig
Vi ser att det finns många som vill engagera sig i både stora och små frågor. Idéer om utomhusmiljön, gemensamma aktiviteter eller att tex samäga verktyg för utlåning. Vill du starta en grupp och vara samordnande, hör av dig till styrelsen@gastfriheten.se.

Ny facebookgrupp för grannsamverkan
Det finns en ny facebookgruppen “Grannar Gästfriheten”. Vill du ha hjälp av en granne, anordna något trivsamt, samverka eller kanske efterlysa något du saknar. Då är detta gruppen för dig.  

Sist så får vi önska en riktigt härligt sommar!

Vänliga hälsningar, 
Styrelsen, juni 2020