Information december: Gårdsupprustning, dränering, energieffektivisering och ekonomin

Gårdsupprustningen – berätta vad du tycker!

Tack till er som var med på informationsmötet om upprustningen av våra gårdar. Vi träffade Suzanne Bergvall och Karin Westermark från Ha-Ha-land som ligger bakom förslaget och fick höra deras tankar om projektet. Vi samlade in värdefulla åsikter och kommentarer från mötet som vi tar med oss när det så småningom är dags att rusta våra gemensamma ytor.

Anteckningar från mötet finns samlade i denna pdf >>

Flera av er har redan lämnat synpunkter via mejl, vilket är superbra.
Fortsätt göra det, vi vill gärna få in så många tankar om våra gårdar som möjligt. Mejla dina synpunkter till styrelsen@gastfriheten.se.

Fyra anbud till dräneringen inne

Projekteringen med vår dränering går framåt. Nu har vi landat i fyra anbud, vi kommer att få dessa sammanställda inom kort och efter det kalla till informationsmöte för att reda ut frågetecken kring tid och omfattning som vi vet finns i föreningen.

Juletider och levande ljus

Så här i jultid är det fint med levande ljus, men vi vill gärna påminna om att vara varsamma med ljusen och se till att släcka dem för att undvika brand.

Vi vill också passa på att nämna att trapphusen är allas vår utrymningsväg vid akuta situationer och för att vi ska kunna få hjälp vid exempelvis brand behöver våra gemensamma ytor vara fria från föremål som hindrar utrymning. Detta gäller även våra källargångar. Framkomligheten är livsviktig.

Energieffektivisering i fjärrvärmecentralen

I vårt pågående arbete att effektivisera och se över våra elkostnader har vi anlitat Ecoclime, ett företag som arbetar med energieffektivisering. De har installerat mätutrustning i vår fjärrvärmecentral i L-huset och kommer genom detta att optimera vår energi och våra kostnader. Detta för att spara energi, minska klimatavtrycket och öka fastighetsvärdet.

Vi har även tagit fram riktlinjer för hur vi kan hjälpas åt att spara energi. Denna information hittar ni här >>

Rådande läge i föreningens ekonomi

Vi har fått frågor om hur vi i rådande elkris har det ställt med föreningens ekonomi. Vår ordförande Kristina ger följande rapport:

”Vi har en uppdaterad underhållsplan och flerårsbudget vilket ger bra underlag för att planera kostnaderna. Avgifterna i en förening ska täcka drift, där ingår bland annat uppvärmning, el, städning, reparationer, snöröjning, skötsel av utemiljö och kapital, men även slitage, så att vi betalar vad det faktiskt kostar att bo här. Vi amorterar och har även en buffert för framtida underhåll vilket gör att vi har utrymme för att ta nya lån när det blir dags för större renoveringar. Med stigande räntor och ökade driftkostnader kan vi behöva höja avgiften framöver för att säkra den framtida ekonomin i föreningen, men det finns idag ingen planerad avgiftshöjning. Vi har låg belåningsgrad i vår förening och har nyligen ombildat och sålt en hyresrätt som ger kapital in. Vi ser markant högre elkostnader jämfört med förra året, där tvättstugan vår stora elslukare. Jag uppmuntrar att undvika använda torktumlare och torkskåp när det går”.

God jul och gott nytt år!

Vi i styrelsen önskar en riktigt God jul och ett Gott nytt år!
På återhörande 2023.