SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN

Hej granne!
Här kommer senaste nytt från styrelsen. 

Avgiftshöjning 
Styrelsen har tagit beslut om en höjning av avgift på 2% från och med 1 april 2021. Detta är en standardmässig höjning för att följa inflationen och årliga höjningarna av förvaltningsavgifter.

Status underhållsprojekt 
En projektledare har tagits in för leda arbetet med att byta del av stam i U-huset. Det är en mindre bit av stammen som behöver bytas och filmning kommer möjligtvis ske i grenar på stammarna för att säkerställa att inget missas. En kontroll av bottenplattan har skett och den ser bra ut. I samband med det mindre stamarbetet kommer två träd vid U-huset behövas tas ner och ett träd vid I-huset. Detta då deras rötter utgör en risk för att tränga in i rören. 

När stammar är åtgärdade kommer vi återigen ta vid projektet fasad/ dränering/ fönsterrenovering.

Rättat upp räcken och ommålning
Ett mindre arbete med uträtning av räcken har skett och mindre måleriarbeten kommer genomföras av säkerhetsdörrar och räcken när vädret tillåter. 

Glöm inte lufta elementen
Om du har det kallt inomhus kan det vara dags att lufta elementen. Är ditt element kallt är detta första åtgärden. Även om det luftats nyligen kan det behövas luftas på nytt. Elementnyckel går att låna genom att maila styrelsen@gastfriheten.se.

Ansökan om renovering
Vill du bygga om men vet inte hur du ska gå tillväga? Nu finns instruktion för tillvägagångssätt och generella förhållningsregler vid renovering av lägenhet här.

Sist så får vi önska God Jul och Gott nytt år!

Vänliga hälsningar, 
Styrelsen, december 2020