På med värmen – men se upp för läckage

Som ni säkert har noterat är arbetet med vårt värmesystem i full igång. Under arbetet byts allt vatten till radiatorerna (värmeelementen) ut och renas från ej önskade partiklar. Genom att rena vattnet i systemet ökar effektiviteten och vi undviker att radiatorerna börjar rosta.

För att få bästa möjliga resultat bör termostaterna vara fullt öppna på samtliga radiatorer! Maxa värmen alltså!

Så länge arbetet pågår är det bra om ni håller ett öga på radiatorerna i fall ett läckage skulle uppstå. När vattnet renas kan avlagringar lossna och i värsta fall orsaka en läcka. Håll alltså koll om det droppar.

Om olyckan skulle vara framme och det droppar vatten från en radiator. Ring Riksbyggen direkt på 0771 860 860

Reningen kommer att pågå under sommaren men risken för läckage är störst nu i början av arbetet. Om ni reser bort under sommaren är det bra om ni ber den som vattnar blommor eller tar hand om posten att samtidigt titta till elementen.