Avgiftshöjning för p-platser

Från den 1 mars 2012 höjs avgifterna för parkeringsplatserna till 380 kr/mån inkl el. Detta aviserades via lappar i portarna för boende i vår förening och via brev direkt till de som hyr av oss men bor i våra grannföreningar.

Då det uppstått en del frågor angående orsak och prissättning kommer här ett litet förtydligande:

Vi har räknat på att parkeringen ska vara mer eller mindre självförsörjande. Dvs el, snöröjning, underhåll, tomträtt, skatt och försäkring ska bekostas av avgiften. Det ger en kostnad på ca 430kr per månad och plats. Priserna är uppskattade och varierar såklart med snömängder, elpriser och mängden underhåll.

Priset höjs alltså inte efter index utan efter faktisk kostnad räknat lågt.

Många platser hyrs av andra än boende i vår förening och syftet är att parkeringsplatsen ska vara en service till våra boende men inte belasta våra medlemmar för mycket ekonomiskt.

Det har även inkommit frågor om garagen och de höjs med motsvarade belopp. Anledningen att det inte stod med på infolappen är att innehavarna informerats på annat sätt.

Vill du säga upp din plats eller ställa dig i kö kontaktar du riksbyggen. Det är separata kölistor för p-plats och garage.

Styrelsen