Dräneringsinfo: Container vid I-huset och träd som måste tas ner

Dräneringen fortskrider helt enligt tidsplan. För att förbereda inför nästa fas kommer en verktygscontainer att ställas ut och en björk dessvärre behöva fällas.

Verktygscontainer utanför port #153

På gräsytan utanför port 153 har entreprenören förberett för att under den här veckan (vecka 8) ställa en verktygscontainer. Genom att ställa den på just den platsen kan containern stå kvar under hela arbetets gång och behöver inte flyttas runt.

Björk utanför port #133 behöver fällas

En björk i dungen mellan U- och L-huset, på gaveln nära port 133, kommer behövas tas bort eftersom ett rör som går precis under trädet måste bytas. Den stora lönnen vid björkdungen är eventuellt också i riskzonen för att behöva fällas på grund av ett rörbyte. Vår projektledare från Nabo undersöker dock om det röret skulle gå att relina i stället för att på så sätt skona lönnen. Även träden vid L-huset, mot parkeringen, behöver tas bort.

Styrelsen har förmedlat att föreningen önskar spara så många träd som möjligt.