Här hittar du förslaget på hur vi kan göra om våra gårdar

Inför den kommande dräneringen har styrelsen anlitat landskapsarkitekterna
på byrån Ha-ha-land för att hjälpa oss med återställande och upprustning av
våra gårdar och gemensamhetsytor. Nu finns det ett förslag och Ha-ha-land
kommer ut till oss för att presentera detta och svara på frågor från oss boende
om projektet.

Välkommen på möte tisdag 29 november 18.30-19.30 i föreningslokalen.
Suzanne Bergvall och Karin Westermark som ligger bakom förslaget finns
med oss under kvällen.

 

Läs hela förslaget här (pdf)

 

 

Observera att detta möte endast rör planerna för gårdsupprustningen,
styrelsen kallar till ett separat möte om själva dräneringen lite längre fram.
Kom och lyssna och ställ frågor på mötet, välkommen!