Trädgårdsgruppen

För närvarande är trädgårdsgruppen vilande, vill du engagera dig så kontakta styrelsen! 

Syftet för Trädgårdsgruppen:

Att långsiktigt utveckla boendemiljön och försköna gården genom trädgårdsarbete.

Regler och förhållningssätt:

Vissa områden är mer gemensamma som träd och bärbuskar. Andra områden är individuellt skötta plättar och rabatter. Frihet och ansvar att vårda rabatter ligger hos individer som är medlemmar i trädgårdsgruppen.
Trädgårdsodlare som har ansvar för rabatter har eget ansvar att det växer kulturväxter på plätten under hela växtsäsongen. Dessa har även frihet att välja kulturväxter. Vid flytt eller utträde återgår plätten till trädgårdsgruppens ansvar.