Bilning av källartrappor vid U-huset startar

Nästa vecka, 11-15 december, påbörjas bilningsarbetet vid U-husets källartrappor. Arbetet kommer medföra en hel del buller och oljud dagtid, mellan klockan 8 och 16.

Håll fönster och ventiler stängda

Håll ventiler och fönster som vetter mot arbetsområdet stängda för att undvika att damm letar sig in i lägenheter.