Vårens städdag – lördag 4 maj

Välkommen på vårens städdag! Vi samlas lördag den 4 maj klockan 10.00 vid föreningslokalen för att gemensamt gå igenom dagens sysslor.
Precis som vanligt kommer vi att se över och städa våra gemensamhetsutrymmen, rensa i källargångar och städa tvättstugan.
Vi bjuder på fika under dagen och avslutar med att grilla korv tillsammans.
Precis som vanligt finns en container för grovsopor att tillgå under hela helgen. Notera att det inte är tillåtet att slänga elektronik eller farligt avfall i containern! Det kommer att finnas en säck för småelektronik. Farligt avfall, exempelvis kemikalier, kan lämnas i miljöstationen i centrum.