Viktig info: Den 6 maj måste cykelförråden tömmas inför uppfräschning

Fredagen den 6 och lördagen den 7 maj kommer frivilliga medlemmar (du får gärna hjälpa till!) i föreningen städa och måla cykelrummen så att de är fräscha när vi i slutet av maj/början av juni installerar de nya cykelställningarna.

Viktigt för dig som har cykel i något av förråden:

För att vi ska kunna genomföra arbetet så är vi beroende av att alla som har cyklar i cykelrummen tar ut sina cyklar, senast fredag 6 maj klockan 15:00. På söndagen kan ni ställa in era cyklar igen.

Skyddsrummet i U- huset kommer att öppnas torsdag 18.00-21.00 och fredag 17.30-21.00. De cyklar som inte flyttas kommer att ställas i källargångarna. Vi vill att alla tar ansvar för sina cyklar så det underlättar för alla på städdagen. Vi behöver även fler folk som städar cykelförråden på fredag samt målar på lördagen.

På förhand tack för hjälpen!

Mvh

Styrelsen