Fällning av tall på innergården vid lekplatsen

I början av december fälldes en av tallarna på innergården vid U-huset. Ett tråkigt men nödvändigt beslut för styrelsen att fatta. Tallen har varit sjuk en längre tid och vi har i omgångar tagit ner de delar som dött. Vi har haft arborister på plats som undersökt tallen och konstaterat att för mycket av grenverket var dött och för att förhindra en eventuell olycka med fallande stora grenar var vi tvungna att ta detta beslut.