Årsstämma 15 maj: Dags att skriva motioner!

Har du en idé till förbättring som du tycker föreningen borde prioritera? Gör din röst hörd genom att motionera till årsstämman. Lämna din motion till styrelsen senast söndagen den 14 april.

Onsdagen den 15 maj är det dags för årsstämma. Du som medlem har rätt att påverka föreningens inriktning och verksamhet genom att lämna ett eller flera förslag till stämman, så kallade motioner.

Skicka dina motioner senast 14 april

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 14 april. Skicka dem till styrelsen@gastfriheten.se.

Så skriver du en motion

Du kan skriva en motion om det mesta. Men var medveten om att ärenden som rör styrelsens kompetensområde, till exempel nivån på månadsavgiften till föreningen, inte är frågor som stämman beslutar om.

  1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
  2. Skriv vad ärendet handlar om, en bakgrund.
  3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta. Lägg upp dina förslag som att-satser. Dela gärna upp dem i flera om motionen innehåller flera förslag.
  4. Skriv under dokumentet med ditt namn.
  5. Mejla eller lämna personligen din motion till styrelsen.

Så skriver du en motion – och får igenom dina förslag, Bostadsrätterna

Föreningen behöver nya styrelseledamöter

Under stämman kommer också flera styrelseledamöter bytas ut och vi behöver få in nytt friskt blod. Vill du ingå i styrelsen eller kan du tipsa om en granne som valberedningen kan kontakta? Det är inget hinder att du suttit i styrelsen tidigare. Som styrelseledamot kan du påverka platsen där du bor, lära känna dina grannar – och dessutom få ett arvode för detta.

Hör gärna av dig med tips eller frågor:

Hanna Boije, 072-930 5500 hanna.boije@gmail.com

Signe Lidén, 070-680 8360 signe.liden@gmail.com

valberedning@gastfriheten.se