Nyheter april: Upprustning av cykelförråd, nytt datum för städdag, årsmöte och dränering på gång!

Upprustning av cykelförråd på gång! 

Eftersom cykelsäsongen nu är igång på allvar är vi extra glada över att berätta om det kommande projektet att optimera antalet cykelställ i våra cykelrum! Vi har beställt en lösning från Svenska Cykelrum där cyklarna kommer att lyftas upp i platsbesparande ställ längs väggarna. Det kommer att bli superbra! Dessa hydrauliska liftar beräknas installeras i slutet av maj och början av juni (30/5-2/6). 

 

Vi behöver hjälp!

Men inte nog med det – vi vill förstås passa på att rusta upp våra cykelrum genom att måla väggarna. Detta gör vi på vår framflyttade städdag, lördag 7 maj. Vi behöver fyra personer per rum (16 personer totalt) för att hinna få detta klart under en dag. Är det kanske någon i föreningen som jobbar inom området? Vi tar gärna del av din expertis och erfarenhet! Vi behöver dock främst inplanerad arbetskraft för att kunna genomföra detta – kan du hjälpa till?

 

Från styrelsens håll vill vi understryka att detta inte är något vi grejar själva, kom och var delaktig i allas våra gemensamma cykelförråd. Anmäl dig så snart du kan, men senast 13 april behöver vi veta om vi har tillräckligt med händer för att greja detta. Anmälan sker  till vår styrelsemedlem Daniel, dlarsen84@gmail.com.

 

Flyttad städdag – lördag 7 maj!

Med lite majsol blir det lättare att måla cykelförråd, det är sen gammalt. Vi har också valt att flytta fram städdagen då tidigare datum krockade med påskledigheten. Skriv alltså in lördag 7 maj i kalendern, kom och hjälp till att rusta gården och de utrymmen vi gemensamt ansvarar för. 

 

Fint i vår utemiljö 

Vi vill också passa på att berätta att trådgårdsfirman Solbruden som nu har hand om skötseln av vår utemiljö har kommit igång med arbetet med våra gårdar och utemiljön. Buskar längs med fasaderna klipps ned helt för att få en omstart, ris och dött klipps bort i övriga buskar/rabatter och träd beskärs. 

 

Dags för årsstämma! 

Jamen visst är det ju så – om våren hålls föreningens stämma och i år sker detta onsdag 18 maj, klockan 18.30 i föreningslokalen.  I år kan vi också samlas vilket förstås är glädjande. 

Årsmöteshandlingar och kallelse kommer att skickas ut till alla boende. Observera att motioner till stämman behöver skickas senast 30 april.

Valberedningen söker fler styrelsemedlemmar – vill du vara med eller vill du nominera någon? Kontakta vår valberedning genom Signe Lidén:  signe.liden@gmail.com


Service i tvättstugan

Just nu har vi en pågående service av tvättmaskiner och torktumlare i tvättstugan, inom kort fungerar våra maskiner precis som de ska.

 

Parkeringen och elen i våra motorvärmarstolpar 

Som en del av er märkt har vi haft problem med parkeringens stolpar, där vi inte haft el på grund av en nu konstaterad kortslutning i våra kablar. Vi kommer att dra ny kabel till stolparna i samband med den dränering som vi ska påbörja inom snar framtid, och därför har vi valt att låta stolparna vara strömlösa en tid under denna vintersäsong. Anledningen till att avgift för el ligger kvar på fakturan för dessa stolpar är att det inte bara är förbrukad el i sig utan även underhåll som ingår i den avgiften. Varma motorer bör finnas till alla stolpar när vintern närmar sig återigen. 

Dränering på gång 

Sist men inte minst ska vi också berätta att det börjar dra ihop sig till dränering runt våra fastigheter. Tidsplaner och projektet i sin helhet kommer att presenteras ytterligare när det är dags, men tills vidare är det bra att veta om att planerna  är igång, en projektledare är anlitad för att hjälpa oss få projektet på snurr, detta arbete kommer att börja under våren. Men en viktig information är att vår innergård inte kommer att förändras innan sommaren. Håll utkik, mer tidsplan för vårt dräneringsprojekt kommer! 

Hej hälsar styrelsen, väl mött på gården och på vårens aktiviteter!