Radon – är det vanligt i Gästfrihetens lägenheter? Vad innebär radon?

549px-Electron_shell_086_radonSTYRELSENS SVAR:

Precis som många andra fastigheter byggda på 50-talet är en del av byggnadsmaterialet i föreningens hus så kallad blåbetong. Betongen (som faktiskt användes fram till slutet av 70-talet) är gjord av alunskiffer och innehåller mer radon än andra mineraler. Radon kan också komma från berggrunden som huset står på.

Flera mätningar
Under årens lopp har det gjorts ett flertal mätningar av radonhalten i Gästfrihetens lägenheter. Den senaste större mätningen genomfördes 2005, då mätdosor placerades ut i 22 utspridda lägenheter. 19 av dosorna lämnades in och det kunde konstateras att samtliga mätningar hade värden under gränsvärdet 200 bequerel per kubikmeter. Vid varje mätning har det också konstaterats att den enda källan till radon i våra hus just är byggnadsmaterialet. Vilket faktiskt är positivt. Denna typ av radon råder du nämligen bot på med god ventilation. Våren 2009 genomfördes en Obligatorisk Ventilations-kontroll som bland annat resulterade i en lista med åtgärder för att förbättra ventilationen i fastigheten.

Vill du söka upp information om det gjorts sökning på din adress? Sök här >>

Nya hårdare krav

I jämförelse med rökning, solens strålar och dålig kost är radonstrålningen ingen stor riskkälla. Men höga halter av radonstrålning ökar risken för lungcancer och nyligen har WHO konstaterat att risken att drabbas just av cancer orsakad av radon ökar med 16 procent för var hundrade bequerel. Därför talas det om att sänka gräns-värdet ytterligare. Givetvis följer Gästfrihetens styrelse utvecklingen och blir det aktuellt genomför vi nya tester. Mer information om radon hittar du på:
www.stockholm.se/ByggBo/dinbostad/Inomhusmiljo/Radon/

Radon – Råd till den orolige:

Enligt tidigare mätningar finns det egentligen ingen anledning till oro. Men är du orolig kan det vara värt att kontrollera att din lägenhet är bra ventilerad:

  • Över varje fönster finns en ventilationslist. Se till att dessa lister är öppna så att luften passerar in och ut.
  • Skruva upp stängda vägg-ventiler.
  • Lämnar du sällan lägenheten? Öppna fönster, balkongdörr och ytterdörr emellanåt.

Vill du mäta i din lägenhet?
Det bra att själv beställa radondosor. Exempelvis här >>