Får man grilla på balkongen?

STYRELSENS SVAR: Använder du koleldad, eller gaseldad grill måste den vara uppställd minst 5 meter från föreningens hus. Grillning med koleldad eller gaseldad grill får alltså inte ske på balkong. Vill du absolut grilla på balkong får du använda elgrill, men se till att oset från grillen inte stör dina grannar.