Som ni säkert har noterat är arbetet med vårt värmesystem i full igång. Under arbetet byts allt vatten till radiatorerna (värmeelementen) ut och renas från ej önskade partiklar. Genom