Kallelse till extra föreningsstämma Brf Gästfriheten

Med anledning av att en av föreningens medlemmar ska bygga om två lägenheter, där den ena får mindre yta och den andra större yta, kallar vi till en extrastämma som ska fastställa lägenheternas nya andelstal.

En kallelse till stämman som äger rum den 1 februari 2017 klockan 18 i föreningslokalen Rusthållarvägen 121 kommer att delas ut i brevlådorna.
Kallelsem kan du ladda ner här och läsa redan nu >>

Ordinarie årsstämma kommer att hållas senare i vår när bokslutet för 2016 är klart.