Informaton: Oktober: Städdag, el på parkering, dränering, förrådsinventering, knappar och dosor

ParkeringenHej! Här hittar ni webbversionen av vårt informationsblad för oktober som vi har satt upp i portarna.

Nu är det dags för städdag!

Söndag 16 oktober är det dags för vår städdag. Vi samlas på gården klockan 10.00 för genomgång av dagens sysslor, och arbetar tillsammans för att göra både gårdarna och våra gemensamma ytor fina. Vi bjuder på mat efter väl genomfört arbete, vi ses!

Containern för grovsopor kommer som vanligt att ställas upp under helgen. Miljöfarligt avfall får inte slängas i containern, det tar du till miljöstationen i centrum. Det kommer att finnas en separat säck för elskrot.

Vad händer med dräneringen?
Arbetet med att sjösätta vår dränering fortgår.
Vi har anlitat en projektledare samt en landskapsarkitekt och inväntar anbud för genomförandet av dräneringen kring våra huskroppar. Mer info följer!

Parkeringsplatsernas el försenad
Tyvärr kommer vi börja vintersäsongen utan el i motorvärmarstolparna, detta eftersom dräneringen inte kommit igång ännu. Vi beklagar detta och meddelar så fort elen är åtgärdad.

Kölista till vår parkering
Är du intresserad av en parkeringsplats? Numera hyr vi endast ut våra platser till boende i föreningen. Vi har 42 platser och två garage till förfogande på vår parkering. Parkeringsplatserna kostar 380 kronor i månaden.

Vill du ställa dig i kö finns listan hos nabo.se, logga in på sajten och skriv upp dig där.

Ny dörr till soprummet att vänta
Snart är den krånglande dörren vid återvinningsstationen ett minne blott. Ny dörr är beställd men eftersom det är en beställningsvara är den klar för leverans först vecka 45.

Vi kollar igenom tillgången på förråd
Förrådstillgången är en ständig fråga i föreningen och vi styrelsen arbetar bland annat med en policy för befintliga förråd tillhörande lägenheterna och tillgången av eventuella extra förråd. Vi håller på att se över detta och informerar mer om arbetet när tydligare riktlinjer finns.

Korrekta knappar och dosor!
De senaste månaderna har en genomgång av våra koddosor till portarna gjorts, och många av dem har nu bytts ut.
Vi hoppas att portarna fungerar som de ska efter detta!

Hjälp till att stänga våra portar
Till sist vill vill vi be alla att stänga dörrar och portar, inte bara för att kvällar och nätter blir kallare, utan också ur säkerhetssynpunkt och för ökad trivsel. Tillsammans kan vi hjälpas åt med detta.

Väl mött kring våra gårdar hälsar styrelsen!