Farligt avfall i containern!

Det har slängts farligt avfall i containern. Detta får vi staffavgift för utöver kostnaden för själva containern. Så du som slängt bildäck kontakta styrelsen på styrelsen@gastfriheten.se för vidarefakturering av straffavgiften. Överlag har hanteringen av containern inte skötts väl vilket gör att vi får överväga om vi kan fortsätta erbjuda det för boende framöver. 
Tyvärr har också vår trädgårdskompost blivit slängd.

Hälsningar styrelsen