Information mars: Ny trädgårdsmästare, motionsdags, städdag och möjlighet att påverka lokaler

Dags att motionera!

Inför vårens stämma är det nu dags att skriva motioner. Har du något du vill förbättra eller förändra? Skriv en motion till årsstämman. Senast 16 mars behöver vi få in din skrivelse. Mejla styrelsen@gastfriheten.se. Vår årsstämma hålls i år den 16 maj.

Städdag 23 april

Vårens städdag går av stapeln söndag 23 april. Vi gör rent i våra allmänna utrymmen, fixar vårfint och umgås. Under helgen kan man slänga grovsopor i den beställda containern. Mer information längre fram. Väl mött!

Engagera dig i våra lokaler

Lokalgruppen önskar fler engagerade i frågan kring vår lediga gemensamhetslokal. Har du tankar och förslag? Kontakta tove@shakeitlab.com som är sammankallande i gruppen.

Går du i renoveringstankar?

På vår sajt gastfriheten.se har vi samlat en hel del information om saker att tänka på när du ska renovera. Större ombyggnationer kräver godkännande från styrelsen, all renovering ska ske fackmannamässigt och vid badrumsrenovering är det bäst att anlita en firma med våtrumscertifiering. Vi har en lista med tips på hantverkare att anlita på sajten (se här).

Styrelsearbetet – ett roligt arbete!

Vi passar på att slå ett slag för styrelsearbete. Vill du arbeta med frågor som rör vårt boende och vår förening? Varmt välkommen till styrelsen! Ta kontakt med vår valberedning inför vårens årsstämma, då vi gemensamt väljer vilka vi vill ska arbeta för vårt gemensamma bästa. Hör av dig till sammankallande signe.liden@gmail.com

Byte av trädgårdsmästare

Nytt år och ny trädgårdsförvaltare. Vi tackar Solbruden för skötseln av våra grönområden under förra året och välkomnar JC Miljö och städ som vår nya leverantör heter.

Erbjudande om säkerhetsdörr

Går du i tankar om att skaffa säkerhetsdörr? Enligt våra stadgar är ytterdörren bostadsrättsinnehavarens ansvar och då dörren bidrar till trapphusets intryck är det viktigt att alla dörrar har samma utseende och utrustad med nyckeltub. Vi har förhandlat fram ett förmånligt pris för säkerhetsdörren Daloc S44 från Secor som du som bostadsrättsinnehavare kan ta del av. Dörren är i eklaminat och installeras av Secors montörer. Mer information finns här >>

Skadade träd i snöovädret

Under snöovädret i november så skadades ett par träd på föreningens mark vid sydvästra hörnet av parkeringsplatsen. Vi lät en arborist ta bort grenar som riskerade falla men vi vill låta föreningens medlemmar komma till tals innan beslut om vidare hantering av träden och vi kommer att göra ett inlägg i Facebookgruppen med mer information. Kontakta styrelsen om du har frågor eller synpunkter om detta.

Har du planer på att skaffa el eller hybridbil?

Missa inte vår enkät >>