Jag vill hyra ut min lägenhet i andra hand. Vad är det som gäller?

Hyra i andra handSTYRELSENS SVAR: Om du ej kan nyttja din lägenhet själv, kan du ansöka om att hyra ut den i andrahand. Uthyrning kan endast medges vid mycket starka skäl och endast för en begränsad tid som styrelsen beslutar.

Skäl som är godkända:

 1. Tillfälligt arbete på annan ort
 2. Provbo med sambo
 3. Sjukdom och vistelse på sjukvårdsinrättning
 4. Studier på annan ort
 5. Militärtjänst
 6. Fängelse

Att tänka på vid uthyrning av lägenhet i andrahand:

 1. Granska påtänkt hyresgäst noga
 2. Lämna ingat klart besked till hyresgäst före godkännande av föreningens styrelse/förvaltare.
 3. Sedan godkänt beslut erhållits ska hyresavtal upprättas mellan bostadsrättshavare occh hyrsegäst. Hyresavtal finns att köpa i bokhandeln. Du kan också ladda ner och skriva ut denna pdf-fil på en skrivare >>
 4. Bostadsrättsföreningens styrelse godkänner aldrig andrahandsuthyrning för längre tid än 1 år i taget. Förnyat beslut från föreningen måste därför inhämtas varje år om uthyrningen avser att förlängas.
 5. I sådant fall bör blankett där besittningsrätten avtalas bort, undertecknas av båda parter och sändas till hyresnämnden i Stockholm (blankett finns här>>).
 6. Du som lägenhetsägare skall ha både hemförsäkring och bostadstilläggsförsäkring.
 7. Informera hyresgästen om trivsel- och ordningsregler, tvättstuga mm.
 8. Kom ihåg att Du är hyresvärd för Din andrahands-hyresgäst och att Du har kvar Ditt ansvar för bostadsrättslägenheten gentemot grannar och bostadsrättsföreningen om störningar eller obetalda avgifter skulle uppträda.
 9. Bevaka noga till vilken tidpunkt Du har rätt att hyra ut Din lägenhet och bedöm i god tid om Du skall flytta tillbaka till lägenheten, sälja den eller begära förlängd andrahandsuthyrning.
 10. Tänk på att det inte är självklart att Du får Din andrahandsansökan godkänd. Grundtanken med andrahandsuthyrning är, när man tillfälligt av någon anledning inte själv kan nyttja lägenheten, t.ex vid studier på annan ort, men kommer att flytta tillbaka.
 11. Avin för månadsavgiften går automatiskt till Dig som äger bostadsrätten såvida ej något annat anges på blanketten.

 

Ansökan om att får hyra ut i andra hand:

För att få din andrahandsuthyrning godkänd bör du ladda ner och fylla i denna blankett >>
Blanketten är en pdf-fil och kräver Adobe Acrobat Reader för att du ska kunna läsa den. Ladda ner senaste versionen av Acrobat Reader här >>

Skicka ifylld blankett till:

Riksbyggen
Box 540
721 09 Västerås.

Riksbyggen skickar tar emot blanketten och skickar den vidare till styrelsen för beslut. Räkna med att processen kan ta ett par veckor.