STYRELSENS SVAR: Om du ej kan nyttja din lägenhet själv, kan du ansöka om att hyra ut den i andrahand. Uthyrning kan endast medges vid mycket starka skäl