Städdag och cykelrensning

Städ- och fixdag 17/10

Vi samlas söndag den 17 oktober kl 10:00 vid vår föreningslokal och börjar med utdelning av arbetsuppgifter. Vi avslutar med fika. 

Container kommer finnas på plats för blandat grovavfall och en BigBag-säck för mindre elavfall (t ex elektronik, mindre hushållsmaskiner, belysning/armaturer, batteridrivna prylar) under hela söndagen.  Obs, vitvaror ska lämnas till Återvinningscentral och inget farligt avfall får slängas i containern!

Det är viktigt att farligt avfall inte hamnar i hushållssoporna då dessa förbränns i Högdalenverket och farliga ämnen sprids över Stockholm och oss själva. Om ni har farligt avfall ni vill bli av med så finns en miljöstation på Lagavägen i Bagis centrum som är gratis och öppen dygnet runt. Farligt avfall kan vara t ex nagellack, sprayburkar, el- och batteridrivna produkter, färg, lack, lim, lösningsmedel, lacknafta, t-sprit, hushållskemikalier, oljor, bekämpningsmedel. Även lysrör kan lämnas i miljöstationen. I vårt eget soprum finns behållare för batterier och ljuskällor, men lysrör är inte lämpligt att lägga där då de lätt kan gå sönder och då sprids kvicksilver.

Grovsopor får inte lämnas i soprummet, städdagen två gånger om året är den möjlighet föreningen erbjuder för att göra sig av med den här typen av avfall. 

Cykelrensning

Märk upp din cykel, både i cykelrum och på gården senast den 16/10. 17/10 kommer cykelförråden och gården gås igenom och omärkta cyklar flyttas. Syftet är att skapa tillgänglighet så man smidigt kan komma åt sin cykel. 

Märk din cykel med:
Namn
Datum
Lägenhetsnummer

Vänliga hälsningar, 

Styrelsen